Бүгд Найрамдах Чех Улсад суралцацгая

Тухайн хөтөлбөр нь Праг дахь «Олон Улсын Залуучуудын Холбоо»-ны тусламжтайгаар байгуулагдсан бөгөөд Чех улсын их сургуулиуудад элсэх буюу суралцах хүсэлтэй хүмүүсд зориулагдсан.
Хөтөлбөрүүд:
1. Праг дахь Чех Улсын Технологийн Их Сургууль
2. Праг дахь Чех Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль
3. Праг дахь Чех Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль_English
4. МСМ Олон Улсын Хөл Бөмбөгийн Академи
5. Чех болон Швейцар Улсын давхар диплом
6. Давхар мэргэжил болон давхар диплом Бүгд Найрамдах Чех Улс + Швейцар

Утас: +976-94319429
e-mail:
Оффис: